Cà phê

Mô tả

1- Descriptions: Screen Robusta Coffee S13 Robusta Coffee S16 ...
  • Chia sẻ

1- Descriptions:

 

Screen

Robusta Coffee S13

Robusta Coffee S16

Robusta Coffee S18

Grade

Unwashed

Clean

Unwashed

Clean

Wet Polished

Unwashed

Clean

Wet Polished

On sieve

Screen 13

90% min

Screen 13

90% min

Screen 16

90% min

Screen 16

90% min

Screen 16

90% min

Screen 18

90% min

Screen 18

90% min

Screen 18

90% min

Moisture

13% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

Foreign matter

0.5% max

0.2% max

0.5% max

0.2% max

0.2% max

0.5% max

0.2% max

0.2% max

Black & Broken

5% max

Black: 0.1% Broken: 0.2%

(0.3% max)

2% max

Black:0.1%

Broken:0.2% (0.3% max)

Black: 0.1% Broken:0.2% (0.3% max)

2% max

Black: 0.1% Broken:0.2% 0.3% max

Black :0.1%

Broken: 0.2%

(0.3% max)

 

2- Quantity : 19.2 MTs (20ft container)

3- Packing : in jute bags, 50kg or 60kg net per each

 

Sản phẩm liên quan