Hạt điều

Mô tả

1. Mô tả sản phẩm Hạt điều Số đếm/454 gms Độ ẩm (%) Tỷ lệ vỡ (%) ...
  • Chia sẻ

1. Mô tả sản phẩm

Hạt điều

Số đếm/454 gms

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ vỡ (%)

WW240

220-240

5

10

WW320

300-320

5

10

WW450

400-450

5

10

 

2. Số lượng: 15.876 kgs (20ft container)

3. Đóng gói:

 +  Túi hút chân không, 50lb/túi hoặc 22.68 kg/túi, 1 túi/thùng carton

 +  11.34 kg/thùng thiếc, 2 thùng thiếc/thùng carton

 

Sản phẩm liên quan