Hồ tiêu

Mô tả

1. Mô tả sản phẩm : Tiêu chuẩn Dung trọng (G/L) Độ ẩm (%) Tạp chất (%) ...
  • Chia sẻ

1. Mô tả sản phẩm:

Tiêu chuẩn

Dung trọng
(G/L)

Độ ẩm
(%)

Tạp chất
(%)

TIÊU ĐEN FAQ

500

13.5

1.0

550

13.0

0.5

570

13.0

0.5

580

13.0

0.5

600

13.0

0.5

TIÊU ĐEN ASTA

500

13.0

0.5

550

12.5

0.2

570

12.5

0.2

580

12.5

0.2

600

12.5

0.2

TIÊU TRẮNG (RỬA 2 LẦN)

630

13.5

0.

 

2. Số lượng: Tối đa 13.5 MTs (20ft container) và tối đa 27 MTs (40ft container)

3. Đóng gói: Bao PP/đay/giấy, trọng lượng tịnh 50kg/60kg

 

Sản phẩm liên quan